Att förutse och bemöta hinder

juni 14, 2020

Du kan inte riktigt planera exakt vad som kommer att hända när du ska möta en man i ringen.

 

Utan du får se till att ha så stor verktygslåda som möjligt för att kunna hantera olika situationer” – Muhammad Ali

 

Din resa

 

Du sitter i din bil på väg mot din destination.

 

Du har planerat resvägen och allt du kan planera utifrån där du är just nu.

 

Under resan så sker något oförutsett och bilen stannar. 

 

Du har nu ett val, antingen strunta i ditt mål och stanna kvar där du är,

 

eller att se till att ta dig framåt. Det här inlägget är för dig som vill ta dig framåt.

 

Du behöver ha en tillräckligt stor verktygslåda för att kunna hantera problem och hinder som du inte har förutsett.

 

Genom att ta lärdom av våra egna och andras erfarenheter så har vi möjlighet att fylla på vår verktygslåda.

 

På så sätt så ligger du alltid ett steg före. Du förutser rimliga scenarion som skulle kunna hindra dig från att nå ditt mål. 

 

Det är inte en fråga OM hinder och problem kommer att uppstå, utan NÄR de kommer att uppstå.

 

Jag har studerat otroligt många framgångsrika människor och har fortfarande inte hittat en enda person som inte har stött på hinder eller problem. 

 

Om du lyssnar på människor som har lyckats med det du själv vill åstadkomma så kommer du säkerligen att se att det funnits hinder de har stött på och lyckats överkomma.

 

Du kommer även höra alla dessa människor berätta om att de har lyckats åstadkomma sina mål tack vare att de överkommit dessa hinder.

 

 

Tänk tillbaka på en specifik händelse

 

Minns tillbaka till dina hinder som du har lyckats överkomma, är inte detta stunder som du kanske är allra mest stolt över?

 

Fokusera intensivt på en specifik situation eller händelse,  där du har överkommit ett hinder.

 

Förtydliga den mentala bilden av den här specifika stunden genom att förstora den.

 

Använd dina sinnen för att förstärka bilden. 

 

Genom att se, höra och känna det du gjorde just då under den specifika stunden.

 

Vad sa du till dig själv när du överkom hindret? Hur kraftfull är den känslan?

 

Vad skulle hända om du lyckas minnas den här segern du har haft varje gång du stöter på ett nytt hinder?

 

Hur skulle du ta dig an hindret med den kraftfulla känslan du har från din senaste seger i kroppen?

 

Ur mitt perspektiv är det inte hindret som avgör ifall du når hela vägen fram.

 

Det som avgör är hur du väljer att se på hindret. För det påverkar vilka beslut du tar.

 

Känner du att hindret är där för att stoppa dig? Eller är det där för att utveckla dig?

 

Kan det vara så att genom att du lyckas ta dig förbi det här hindret så utvecklas du till den person du behöver vara för att nå det mål du satt upp?

 

 

Alla vägar bär till Rom

 

Resan till vårt mål är aldrig rak.

 

Vi kommer behöva hitta vägar igenom och runt våra hinder.

 

Vid dessa alternativa vägar som vi då väljer så händer det ofta att vi börjar ifrågasätta oss själva och de beslut vi har tagit.

 

Känner du igen dig? Du börjar undra om du tog rätt beslut.

 

Du kanske tänker att ”den här vägen tog inte de andra?” eller ”ska jag gå tillbaka?”.

 

Take the road less traveled” är ett citat som du kan tillåta eka mellan dina öron.

 

Att påminna sig själv om att bara för att ingen annan tror att du kommer klara det,

så betyder inte det att du kommer misslyckas. 

 

Samt påminna dig själv om att även om du inte kan se hela vägen just nu så vet du vart slutmålet är.

 

Så länge du vet vart ditt slutmål är så spelar det ingen roll att du inte kan se hela vägen fram.

 

För du ska inte låta dig ledas av din syn utan utav din vision.

 

Även om vi inte kan förutse alla hinder och problem som kommer att uppstå längs vägen, så finns det mycket vi kan göra för att bemöta de på bästa sätt.

 

Det finns många olika strategier som hjälper oss att förutse hinder men även på vilka sätt vi ska ta oss an de.

 

Känner du att du behöver något som skapar klarhet i vart du står i förhållandet till ditt mål?

 

Men även ett verktyg som hjälper dig att förutse möjliga hinder?

 

Ett verktyg som kallas för NÖHRE är till för just detta.

 

Med det här verktyget kommer vi även kunna förtydliga för oss själva vilka resurser som vi kommer behöva för att överkomma våra hinder.

 

Vi ökar sannolikheten att förutse dessa hinder som kan uppstå och på så sätt se till att ha dessa verktyg med oss under resan.

 

 

ÖVNING

 

Sätt dig ner med papper och penna…

 

  • Nuläget – Hur ser ditt nuläge ut? Gör det klart för dig vart du står i förhållande till ditt mål.

 

  • Önskade läget – Hur ser ditt mål ut? Ditt önskade läge som du vill ta dig till, definiera det tydligt!

 

  • Hinder – Vilka hinder står i vägen mellan dig och ditt mål? Vilka hinder skulle kunna uppkomma?

 

  • Resurser – Vilka resurser behöver du för att överkomma dessa hinder?

 

  • Effekt – Vilka effekter kommer det att ha på dig när du nått ditt mål? Vilka positiva effekter kommer det att ha på dig, dina nära och kära och din omgivning?

 

 

Med målet i sikte

 

När du har svarat på dessa frågor så tittar du ännu en gång på det du skrev under dina Hinder och Resurser

 

Om det finns ett hinder som redan står i din väg och du skrivit en resurs du tror du kan behöva för att överkomma hindret,

 

då är det dags att se till att få den resursen.

 

Oavsett om det är en färdighet du behöver lära dig eller en människa du behöver ta kontakt med, så finns det alltid något du kan göra just nu som tar dig ett steg närmare målet. 

 

Ta det steget NU för att skaffa resursen.

Gör du det så kommer du känna känslan av att vara ”på väg” och igång, du kommer att börja känna dig motiverad.

 

Nu kan du starta igång bilen igen och fortsätta resan mot din destination.