Att skilja mellan sak och person

juli 26, 2020

På vilket sätt pratar du med dig själv när du misslyckas med något?

 

Har du reflekterat över det?

 

Om vår kommunikation till oss själva mestadels är negativ så gör vi det svårare för oss själva att må bra.

 

Det förstår vi alla.

 

Då behöver vi titta lite på kommunikationen vi har till oss själva och förbättra den.

 

Förbättrar vi den så betyder det att vi gör det lite enklare för att må bra.

 

 

Skapa distans

 

 

Om vi ska förbättra vår kommunikation till oss själva så behöver vi byta våra glasögon vi använder när vi tittar på oss själva.

 

För  kanske har du en vana av att titta på dig själv på ett sätt som inte får dig att må bra.

 

Ditt sätt att titta på eller tänka på dig själva är något du har lärt dig av olika anledningar.

 

Det kan handla om din barndom, din omgivning och miljö, dina föräldrar eller dina erfarenheter.

 

Det sällan det är just en del av livet som har präglat en till att ha den synen vi har på oss själva.

 

Alla dessa delar har präglat och format oss och ena delen i livet förstärker den andra tills vi har lärt oss att se på oss själva på ett särskilt sätt.

 

Det som nu då har blivit vår verklighet.

 

Allt som vi har lärt oss kan vi också ”avlära” oss (brist på bättre ord).

 

Alltså vi kan lära oss något annat som överskrider det vi har lärt oss tidigare, oavsett hur djupt inrotat det är i oss.

 

Allt vi gör är vi känslomässigt kopplade till.

 

Vi kopplar det vi gör, säger och hur vi känner till oss själva som individer.

 

Det gör vi vare sig vi lyckas eller misslyckas med något.

 

Till och med om vi har tänkt att göra något men inte ens försöker så kopplar vi det till oss själva som individer.

 

Om vi skulle byta glasögon för en stund och medvetet välja vilka händelser vi kopplar till oss själva.

 

Då kan vi välja vilka händelser som vi vill skapa en distans till.

 

Att ha en distans ger oss möjlighet att titta på våra misslyckanden (eller vad det är nu du kallar de) utifrån en annan synvinkel.

 

En annan synvinkel som kan leda till att våra misslyckanden kommuniceras till oss själva på ett helt annat sätt.

 

Ett sätt som kan gynna oss.

 

Ett sätt som utvecklar oss.

 

 

Growth Mindset

 

 

Idag pratas det väldigt mycket om mindset och vilken mental inställning vi människor borde ha.

 

Ett mindset som jag förespråkar kallas för Growth mindset.

 

Den inställningen tillåter oss att se misslyckanden med en annan synvinkel, alltså med andra glasögon.

 

Glasögon som säger att vi utvecklas och lär oss av våra misslyckanden.

 

Att det finns mycket värde i de erfarenheterna om vi tittar på de på rätt sätt.

 

Om vi lär oss och utvecklas av våra misslyckanden så börjar vi använda mer av vår potential. 

 

Vi blir bättre än vad vi var igår.

 

När vi blir bättre så mår vi bättre.

 

Då hamnar vi också i ett läge där vi kan hjälpa andra på ett bättre sätt.

 

 

Sortera in i två fack

 

 

Ett sätt att skapa distans är att du skiljer det du gör i två olika fack.

 

Ena facket kan vi kalla PERSON och det andra facket kallar vi SAK.

 

När du lyckas med något så kopplar du det till dig som PERSON ”JAG gjorde det bra”.

 

När du misslyckas så kopplar du det till SAK ”Det jag gjorde var dåligt men det betyder inte att jag är dålig”.

 

För när du misslyckas så betyder det egentligen bara att du inte kan det ännu.

 

Det betyder att du behöver fortsätta din strävan att lyckas och fortsätta leta efter andra vägar fram.

 

Men tankegången som vi lätt hamnar i när vi misslyckas är att vi är dåliga.

 

 

Effektiv kommunikation för att bygga upp dina barns självbild

 

 

Den här typen av kommunikation där vi särskiljer handlingen ifrån individen är väldigt bra när vi kommunicerar med barn.

 

Exempelvis när vi säger ”nu är du dum” så kopplar vi en dum handling till barnets identitet. 

 

Och barn kommer göra många dumma handlingar, på vilket sätt påverkar det deras självbild om vi alltid säger ”nu är du dum”?

 

Om vi istället säger ”det du gjorde nu var dumt” och betonar att handlingen och inte personen är dum så gör vi inte en negativ input på deras självbild.

 

Vi betonar istället att handlingen är dum, vi skiljer den från de som individ.

 

Du är inte dum, men det du gjorde där var dumt” och därifrån styra in barnet på den specifika handlingen som vi vill ändra på.

 

 

Övning

 

Sätt dig ner med papper och penna..

 

  • Ta fram en händelse eller situation där du har kallat dig själv dålig eller kallar dig själv dålig.

 

  • Lägg den specifik händelsen i facket SAK för att skapa distans.

 

  • Nu har du en annan synvinkel, vad är annorlunda nu och på vilket sätt kan du använda dig utav det?

 

Testa dig fram i kommunikationen med dig själv och med andra. 

 

Våga testa med dina barn och till en början så kommer du medvetet behöva tänka på hur du ska separera händelsen ifrån PERSON till SAK.

 

Ge det en vecka så kommer detta bli ett sätt du kommunicerar och som du och dina barn kommer ha nytta av i framtiden.