Därför känner du dig ofta nedstämd!

augusti 16, 2020

Tre anledningar till varför du ofta känner dig nedstämd

 

 

 

Har du någon gång känt dig nedstämd och hamnat i ett dåligt tillstånd av ingen anledning?

 

Inget särskilt hände som fick dig att känna så utan du bara helt enkelt hamnade i det tillståndet?

 

Detta är väldigt vanligt och alla känner det ibland.

 

Men det finns också en rad olika anledningar till att man känner så.

 

1. Det kan vara så att du har någon eller något som utlöser en ”trigger” i dig som får dig att hamna i det tillståndet.

 

2. Det kan även vara så att du har en vana att hamna i det tillståndet, detta var en mentallåsning som jag hade för några år sedan.

 

3. Det kan faktiskt även vara så att du helt enkelt har en låg energinivå och då hamnat i det tillståndet.

 

 

Någon eller något utlöser en ”trigger

 

 

Vi behöver ha en liten förståelse på hur hjärnan funkar.

 

Utan att gå in för djupt på det så vill jag bara förklara lite förenklat hur hjärnan funkar gällande ”triggers

 

Med dagens teknik och forskning så vet vi att hjärnan hela tiden skapar associationer mellan olika saker och händelser.

 

Det vill säga, hjärnan skapar kopplingar mellan händelser som sker och känslan de händelserna ger oss.

 

Det kan vara så att du inte ens vet varför du har en negativ association med att ex. flyga, för det kan vara en koppling som skapades under tidig barndom.

 

Exempelvis du var väldigt liten, det blev flygturbulens och planet börja skaka.

 

Dina föräldrar överreagerade av rädsla och skrek till. 

 

Du tittade upp på de och såg skräck i deras ögon och nu blev du otroligt rädd och ledsen.

 

Din hjärna associerade att flyga med den starkaste känslan du kände just då, alltså rädslan. 

 

Med åren som gick så har den rädslan vuxit sig starkare.  

 

Detta kan även vara så i vårat vardagliga liv, något så enkelt som att chefen inte hälsade på oss.

 

Då associerar vi det med att han eller hon inte gillar oss och då går vi automatiskt in i ett dåligt tillstånd.

 

Du vet rent logiskt att bara för chefen inte hälsade så betyder det inte att han eller hon inte gillar dig.

 

Men det var just den associationen (kopplingen) som du gjorde just då. 

 

Nu blev det din verklighet.

 

 

Omedvetna vanan att gå in i ett dåligt tillstånd

 

 

En vana jag hade för många år sedan utan att ens märka det var att jag väldigt ofta vid en särskild tidpunkt på dagen kunde hamna i ett nedstämt tillstånd.

 

Ofta på kvällen på vägen hem från fotbollsträningen som jag då hade så kunde jag hamna i ett nedstämt tillstånd.

 

Negativa tankar tog kontroll över mig och jag förstod inte varför.

 

Detta var ett mentalt tankemönster som jag hade och detta hände mig nästan varje dag ungefär vid samma tidpunkt.

 

Särskilt om jag inte gjorde något särskilt vid den tidpunkten.

 

Jag hittade roten till varför min hjärna gjorde så och anledningen var helt logisk.

 

Under mina ungdomsår som fotbollsspelare var jag väldigt självkritisk och ställde väldigt höga krav på mig själv.

 

Så när jag hade tränat eller spelat match så brukade jag alltid analysera hur det hade gått den dagen när jag satt på bussen och var på väg hem.

 

När jag analyserade mig själv så ställde jag alltid fel fråga till mig själv.

 

Frågan jag ställde var: Vad gjorde jag dåligt idag? den här frågan ställde jag mig själv för att jag ska undvika felen nästa gång. 

 

Så hjärnan fick ordern av mig att leta efter vad jag gjorde dåligt.

 

Problemet blir att varje dag så ställde jag mig själv frågan och hjärnan letade.

 

Med tiden lärde sig min hjärna att skapa ett tankemönster, den började leta efter det jag gjorde dåligt.

 

Hjärnan gjorde det alltid vid ungefär samma tidpunkt, för det var då jag alltid ställde mig själv de frågorna. 

 

Så hjärnan skapade en association mellan tidpunkten och känslan jag fick av att leta efter mina egna fel.

 

 

Låg energinivå

 

 

Hur vi hanterar olika saker i livet hör ofta ihop med i vilket tillstånd vi är just då dessa saker eller händelser sker.

 

Tillstånd är ett annat ord för hur vi mår eller vilken energinivå vi har.

 

Bra tillstånd är alltså att vi mår bra och hög energi.

 

Dåligt tillstånd är att vi mår dåligt och har låg energi.

 

Ofta kan vi känna oss nedstämda eller lite ledsna för att vi helt enkelt då  har väldigt låg energinivå. 

 

Om vår energinivå är låg, så är vi trötta, är vi trötta så hänger vi ofta med kroppen.

 

Föreställ dig en väldigt trött person. Har han eller hon huvudet lite nere och axlarna lite sjunkna?

 

Vilken association tror du hjärnan har till dig när du har låg energi,  huvudet nere och sjunkna axlar?

 

Precis, nedstämdhet.

 

Självklart finns det många anledningar till att vi kan känna oss nedstämda men varför jag lyfter just energinivå är för att detta är något vi kan ta tag i direkt.

 

För när vi har en högre energinivå då har vår kropp och hjärna ett starkare motstånd mot våra negativa tankar. 

 

När vi har en högre energinivå så blir det svårare för saker omkring oss att få oss att känna oss nedstämda. 

 

Ser vi till att ha en högre energinivå så ser hjärnan till att kämpa hårdare mot saker som försöker bryta ner oss.

 

Om vi tänker oss att vi har en skala på 1-10 i energinivå och 10 representerar hög energi.

 

På vilken skala brukar du vara?

 

 

För dig som känner igen dig i det här inlägget

 

 

Har du frågat dig själv varför du blir nedstämd ibland?

 

Istället för att ge dig själv en etikett att du är deprimerad har du ställt dig själv frågan: Vad är det jag egentligen känner just nu? 

 

När du känner dig nedstämd, har du stannat upp och frågat dig själv om det kan vara så att du just nu bara har väldigt låg energi?

 

Kan det vara ett mentalt mönster som du har sedan tidigare?

 

Har du startat den inre resan för att ta reda på vad det beror på?

 

På vilken skala på energinivån vill du vara på? På vilka sätt ska du höja dig själv på skalan?

 

Några ledande frågor som kan hjälpa dig att ta första steget mot den kreativa tankeprocessen som tar dig ur det dåliga tillståndet och ger dig en förståelse för det.