När vi pratar i ”inte språket”

juli 12, 2020

Vad är ”inte språket” för något?

 

När vi kommunicerar så pratar vi ofta i ”inte språket”.

 

Alltså ett språk där vi alltid använder oss av ordet inte.

 

De flesta av oss har blivit präglade och formade med ”inte språket” sedan barnsben.

 

Vi har hört våra föräldrar och andra vuxna använda sig av de enklaste ordvalen ”spring inte”, ”skrik inte” och liknande.

 

Vi har kommunicerat ”inte språket” så länge att vår inre dialog är precis på samma sätt ”jag vill inte vara nervös”.

 

Detta gör vi på ett omedvetet plan, vi lägger inte ens märke till det.

 

Inte är ett ord vi självklart behöver använda oss utav men särskilt vid uppmaningar till oss själva och andra så skulle vi kunna hitta bättre alternativ.

 

Vi kanske inte ens är medvetna eller har kunskapen om att det finns bättre kommunikationsalternativ för oss.

 

 

Vad är fördelen med att vi ändrar våra ordval?

 

Varför vill jag lyfta ”inte språket” och vad är fördelen med att vi blir mer medvetna om det?

 

  • Kommunikationen blir tydligare och mer effektiv

 

  • Tydligare kommunikation ökar sannolikheten till att få bättre relationer med dig själv och andra

 

  • Du lär dig rikta hjärnans fokus mot det du vill ha istället för det du inte vill ha

 

 

Hjärnan kan inte förstå ordet inte

 

Det sägs att hjärnan omvandlar ord till inre bilder för att förstå. Ordet inte är något hjärnan inte förstår.

 

Så när du exempelvis uppmanar dig själv ”jag vill inte vara nervös” så uppfattar hjärnan endast ordet nervös.

 

Vilken bild tror du hjärnan ser då?

 

Vilka signaler tror du att hjärnan skickar dig då?

 

Detta leder då till att du blir ännu mer nervös för att hjärnan behövde skapa en bild av dig och nervös för att uppfatta vad du sa till dig själv.

 

Det som då händer är att du låser in dig själv i ett tillstånd som begränsar dig.

 

 

Hur ska jag göra då?

 

Du behöver rikta hjärnan mot den riktningen du egentligen vill till.

 

Genom att ge den så konkreta tydliga uppmaningar som möjligt.

 

Det finns ett enkelt litet ord som hjälper dig att göra just detta.

 

Ordet vi använder oss av då är istället.

 

Så istället för att säga ”jag vill inte vara nervös” så ställer vi oss frågan ”vad vill jag vara istället”?

 

Jo, jag vill vara avslappnad. Hjärnan skapar då en bild av dig där du är avslappnad.

 

Betyder detta att om du är nervös så kommer du bli avslappnad direkt för att du ändrar på meningen och tankesättet?

 

Självklart inte, men det hjälper dig.

 

Det tar dig ett steg närmare det du vill.

 

Du tar kontroll över din riktning och styr fokuset mot det du vill ha.

 

När du börjar ändra orden i dina uppmaningar så ger du hjärnan fler verktyg för att bryta ett tillstånd som stjälper dig och riktar dig mot ett tillstånd som hjälper dig.

 

 

Kommunikation med barn

 

Om du har barn eller jobbar med barn så är detta ett grymt sätt att bli mer effektiv i din kommunikation med de.

 

Barn är som små duracellkaniner med mycket energi.

 

När de är uppe i varv och vi säger ”spring inte”! Vilken bild tror du att deras hjärna ser då?

 

Om vi istället skulle säga ”Här går vi” (eller liknande) så är vår kommunikation tydligare med vad vi vill att de ska göra.

 

För när vi säger spring inte så säger vi egentligen bara till barnen vad vi inte vill.

 

Vi har egentligen inte sagt vad vi vill att de ska göra istället.

 

Så man skulle kunna säga deras hjärna just då (när vi säger spring inte) är i ett ”friläge”.

 

Hjärnan väntar in instruktioner för att veta vilken riktning den ska ta.

 

Men då hjärnan inte får instruktionen så använder den sig av bilden den nyss såg alltså ”spring inte”.

 

 

ÖVNING

 

Sätt dig ner med papper och penna..

 

 

Fundera över scenarion du ofta använder ordet inte och nu ska omvandla till ordet istället.

 

Skriv ner tre scenarion du ska omvandla genom att ställa frågan ”vad vill jag istället”?

 

Exempelvis:

 

  • Jag vill inte vara nervös –> Vad vill jag istället? –> Jag vill vara lugn

 

  • Jag vill inte vara rädd –> Vad vill jag istället? –> Jag vill vara modig

 

  • Tappa inte brickan –> Vad vill jag istället förmedla? –> Håll stadigt i brickan

 

 

Du skriver ner tre olika scenarion som du ofta hamnar i och fokuserar på de den närmsta veckan.

 

Det som händer är att nu blir du mer medveten om hur du tänker och vad du säger.

 

Meningarna som ska lämna din mun börjar helt plötsligt kontrolleras av en inre gränsvakt.

 

Ju mer du tränar på det och påminner dig själv om att ändra ordvalen så växer sig din gränsvakt starkare.

 

 

Tänk om det enda som krävs för att förbättra din kommunikation till dig själv och andra är att du ändrar dina ordval.