Så får du bättre fokus

juni 8, 2020

Jag vill påstå att de flesta mentala egenskaper kan liknas vid en muskel.

 

Utifrån att du kan träna upp förmågan eller den egenskapen du önskar.

 

Om du inte besitter egenskapen idag så kan det bero på att du som de flesta inte tränat på den än.

 

Du kanske inte vet om att man kan träna upp den eller inte har lärt dig hur man gör.

 

Likt en muskel (enkel och tydlig metafor som de flesta av oss kan förstå och relatera till) så stärks egenskapen genom repetition.

 

Ju fler repetitioner desto mer ökar din förmåga.

 

Hjärnans plasticitet

 

Detta har att göra med hjärnans plasticitet, alltså hjärnans förmåga att ”forma” sig.

 

Frågorna du ställer din hjärna (medvetna eller omedvetna av vana) har en signifikant påverkan på kvalitén av kopplingar hjärnan gör och det i sin tur ändrar tankemönstret i hjärnan.

 

Alltså där du har ditt fokus, där skapar du fler och starkare kopplingar.

 

”Where focus goes, energy flows”. Fokuserar du på något nytt så skapar hjärnan nya kopplingar.

 

Detta är vetenskapligt bevisat genom studier av hjärnans plasticitet.

 

Där man har lagt märke till att fokus har en viktigt del i skapandet av fysiska förändringar i hjärnan.

 

 

Öva upp din fokus densitet

 

Fokus densitet är beskrivningen av hur mycket fokus vi har över en bestämd tid och hur väl fokuserade vi är.

 

Med tillräcklig fokus densitet så kan vi göra ett medvetet val där vi ändrar våra tankar och handlingar så att de stärker oss.

 

En låg fokus densitet gör att vi behåller de tankar och handlingar som istället stjälper oss.

 

Så vad kan vi göra?

 

Den här fokus modellen är inspirerad av Byron Katie, här handlar det om att skapa en självmedvetenhet kring vart ditt fokus befinner sig, särskilt under svårare tider.

 

Hon pratar om ordet business (i det här sammanhanget menas det vart du är ”busy” alltså mentalt upptagen).

 

Det finns tre fokuseringsområden:

 

  • Gods business: Saker vi inte kan påverka, saker vi inte har kontroll över t.ex. vädret. (Känner du någon som klagar mycket på vädret?)

 

  •  Your business: Saker vi har indirekt påverkan på, saker som det är väldigt svårt för oss att ha kontroll över t.ex. vad andra säger om oss, vad konkurrenter gör etc.

 

  •  My business: Saker vi kan påverka och har full kontroll över t.ex. hur jag förbereder mig inför en föreläsning, hur jag väljer att agera, mina tankar om någon etc.

 

 

Ett riktmärke för mitt fokus

 

Jag vill påstå att vi är överens om att vi alltid vill ha vårt fokus i My business, saker vi kan påverka.

 

Men sanningen är att de flesta av oss hoppar runt i alla dessa tre områden, särskilt under svårare tider.

 

Vi behöver mentalt dra tillbaka vårt fokus till My business.

 

För att göra det behöver vi vara uppmärksamma på när vi ”svävar” iväg ifrån det.

 

Vi vet att vi har svävat iväg från My business när vi fokuserar på saker vi inte kan påverka.

 

Detta blir alltså vårt riktmärke. Så fort du inser att du svävat iväg från My business så behöver du ställa dig själv frågan:

 

”I den här situationen vad är det jag fokuserar på och vad är det JAG kan påverka”?

 

Det du sedan kan påverka, det är där ditt fokus skall vara.

 

Ett klassiskt löjligt exempel: du kan inte påverka vädret, men du kan påverka dina klä….

 

Eller t.ex. att din partner tilltalar dig på ett sätt du inte gillar. Istället för att tala tillbaka på samma sätt

 

så fokuserar du på hur du talar tillbaka för att öka er kommunikation för att på så sätt hitta vägar där ni når fram till varandra.

 

Alltså fokuserar du på det du kan påverka, dig själv och din reaktion.

 

Du kan öva upp din fokus densitet, gör så här:

 

ÖVNING

 

Sätt dig ner med papper och penna..

 

  • Skriv ner 2-3 händelser som på något sätt har varit svåra för dig att släppa eller som du tycker är jobbiga.

 

  • Titta på de utifrån vilken business de tillhör, Gods business, Your business eller My business och kategorisera de därefter.

 

  • Om händelserna är i fokusområden du inte kan påverka, träna dig på att acceptera de och släppa de.

 

(Tips på hur man kan göra det effektivt kommer komma i senare inlägg).

 

  • Om de är i My business, skapa en handlingsplan på hur du skulle vilja hantera dessa händelser i framtiden.

 

Exempel: Kanske har du svårt för är att tala inför andra.

 

Då skulle tankegången och din handlingsplan se följande ut;

 

  • Jag vet att om jag är förberedd och påläst så känner jag mig mer avslappnad.
  • Jag ska avsätta ännu mer tid och förberedelser för min presentation.
  • Jag ska även fråga tips från människor som ofta talar inför andra.

 

Det som händer här är att fokuset skiftar bort från ”tänk om jag gör bort mig?” eller ”undra vad de tänker när jag står här framme?”

 

Istället är fokuset upptaget. Det är konstruktivt igång med att utveckla dig och ge dig förutsättningar för att du ska kunna tala inför andra.

 

Resultatet kommer alltid vara bättre än om fokuset låg på ”tänk om jag gör bort mig?”.

 

TÄNK PÅ

 

Det finns tre fokusområden, Gods business, Your business och My business.

 

Du vill vara i My business, där du har direkt påverkan och full kontroll över.

 

Frågan du kan använda som ett mantra är: I den här situationen, vad är det jag kan påverka?

 

Detta leder till ett nytt tankemönster, där din hjärna fokuserar på det som du kan påverka och har kontroll över.

 

Genom att fokusera på det du kan påverka och har kontroll över så ökar ditt fokus ännu mer.

 

Ditt självförtroende ökar och du kommer att känna dig mer effektiv.