Så förbättrar du dina färdigheter

juni 28, 2020

Om vi skrapar lite lätt på ytan gällande mental träning så handlar det om att träna vår hjärna.

 

Vi tränar in egenskaper och färdigheter som vi vill ha och som stärker oss.

Piano experimentet

 

1995 utförde forskaren Pascal Leone ett experiment på Harvard.

 

Han rekryterade människor som inte hade någon piano erfarenhet.

 

De tränade på att spela piano två timmar om dagen i en vecka.

 

Varje dag efter de hade spelat klart så utförde de ett TMS test. Testet gör så att forskarna kan kartlägga hjärnaktiviteten på deltagarna.

 

På så sätt kunde forskarna se vilka delar av hjärnan som aktiveras och vilka tankemönster som bildas när gruppen spelade piano.

 

Pascal hade en till grupp som ingick i experimentet.

 

Grupp nr 2 skulle mentalt träna på att spela piano genom att de föreställde sig att de var de själva som spelade.

 

De satt framför pianot och föreställde sig att de spelade, men de fick inte röra pianot.

 

De gjorde detta i två timmar om dagen i en vecka.

 

Efter de hade mentalt tränat på att spela piano så utförde forskarna ett TMS test på de också.

 

Här upptäckte Pascal något häpnadsväckande.

 

Han upptäckte att den mentala träningen som grupp nr 2 hade gjort hade skapat samma mentala karta i hjärnan som den fysiska träningen hade gjort.

 

Alltså hade de förbättrat sin förmåga att spela piano.

 

 

Mental träning inom idrott och näringslivet

 

 

Det finns väldigtmånga studier som har gjorts sedan dess.

 

Där resultatet har varit detsamma oavsett vilken egenskap eller färdighet man har tränat upp.

 

Mental träning har funnits länge inom idrottens värld.

 

Mental träning har även på senare tid använts inom näringslivet.

 

Då har man använt det som ett verktyg för att utveckla medarbetarnas ledarskap, inom förhandling och inom försäljning.

 

Inom näringslivet, privatlivet och inom idrott så har man kunnat visa att mental träning tillsammans med praktisk träning ger dig bättre resultat.

 

 

Varför funkar det att mentalt träna upp olika färdigheter?

 

 

En av anledningarna är att hjärnan inte kan förstå skillnaden på verklighet och fantasi.

 

För att förstå detta så behöver du minnas tillbaka till din senaste mardröm.

 

Då hjärnan trodde mardrömmen var verklig så reagerade din hjärna som om den var det.

 

Du kanske fick högre puls? Du kanske vaknade upp svettig?

 

Din hjärna reagerade fysiskt och sände då nervsignalerna till din kropp för att förbereda dig på fly eller fäkta.

 

Exempel:

 

Du vill hantera en särskild situation med dina barn på ett mer effektivt sätt.

 

Du vill vara lugn och pedagogisk i en situation där du vanligtvis blir frustrerad och reagerar på ett sätt som du inte vill.

 

Då utnyttjar vi hjärnans bristande förmåga att särskilja ifall det är verklighet eller fantasi.

 

Det gör vi genom att repetera en mental bild där vi agerar precis som vi önskar.

 

Vi föreställer oss situationen som vi vill utvecklas i tillsammans med resultatet vi vill ha.

 

Hjärnan börjar då koppla den nya förbättrade reaktionen till den situationen.

 

Vilket sedan leder oss till att vårt tankemönster förändras till vår fördel.

 

Så nu när situationen uppstår så säger hjärnan: ”den här situationen känner jag igen, då skall jag vara så här”.

 

Hjärnan gör inte någon bedömning om det är verklighet eller inte.

 

 

Checklista för att träna upp en färdighet:

 

 

 • Förtydliga för dig själv vilken färdighet det handlar om, var konkret och specifik.

 

 • Färdigheten skall vara något som du kan påverka eller kontrollera. 

 

 • Ha en brinnande vilja att träna upp färdigheten, det måste vara viktigt på riktigt för dig.

 

Några tips för dig som vill öva upp förmågan att visualisera och träna mentalt.

 

 

 • Gör övningen fem minuter om dagen, helst under samma tid och plats om det är möjligt.

 

 • Ha tålamod om du ”inte kan se några bilder”. Förmågan att visualisera och föreställa sig tydliga bilder är som en muskel, repetition ger färdighet.

 

 • Ha tillit till processen

 

 

För att få ut bästa resultat av övningen som kommer så behöver du sätta dig avskilt, slappna av och inte ha någon mobil  i närheten som kan avbryta dig under processen.

 

 

 

 

ÖVNING

 

 

 • Välj ut en specifik egenskap du vill förbättra

 

 • Föreställ dig en situation i framtiden där du har den färdigheten/egenskapen 

 

 • Förtydliga bilden du har av situationen genom att förstora bilden.

 

 • Lägg märke till vad du SER, HÖR och KÄNNER i bilden när du besitter färdigheten/egenskapen.

 

 • Spela upp situationen där du besitter färdigheten/egenskapen minst tre gånger.

 

 

När du visualiserat färdigt så reflektera över din mentala bild.

 

Sätt dig ner med papper och penna..

 

Skriv ner vad du la märke till gällande;

 

 • Hur var ditt kroppsspråk?

 

 • Vilka gester använde du?

 

 • Hur var ni energinivå i den mentala bilden?

 

 • Vad gjorde du annorlunda i den mentala bilden jämfört med hur du gör i verkligheten?

 

 

När du har skrivit ner allt du la märke till så ringa in det första steget som du ska börja med.

 

Ex. om du skrev ner att ”jag ska vara rakare i ryggen och stå mer stadigt på benen” så ringar du in det på pappret.

 

Du bestämmer dig för att testa att vara rakare i ryggen och stå mer stadigt på benen nästa gång du hamnar i den specifika situationen.

 

När den nya situationen är över så reflekterar du över hur du hanterade den.

 

Om du inte hanterade den precis så som du skulle ha velat så ringar du in ytterligare resurser på pappret och upprepar hela processen.

 

Ha tålamod och tillit till processen..