Så förbättrar du ditt ledarskap

juni 21, 2020

Ledarskap

 

När vi diskuterar ledarskap och ledare som har varit inflytelserika så pratar vi om deras förmåga att hjälpa grupper och individer att utnyttja sin fulla potential.

 

Som ledare behöver vi hjälpa individer och grupper från nuläget till det önskade läget.

 

Under resan från nuläget till det önskade läget så sker förändringar och problem uppstår.

 

Gruppen eller medarbetarna du leder ropar på hjälp.

 

Nu behöver du som ledare fundera över hur du skulle vilja hjälpa dina medarbetare att lösa problemen. 

 

Det finns ett antal olika ledarskapsstilar vi kan tillämpa och nedan ger jag en kort presentation av fyra olika.

 

Reflektera över fördelar och nackdelar med de olika ledarskapsstilarna.

 

 

Fyra olika ledarskapsstilar

 

 

Den styrande ledaren

 

Du går in och styr upp situationen genom att tala om för medarbetarna vad de ska göra.

 

Genom att tillämpa detta ledarskapet så har du som ledare tagit över situationen och löst den.

 

Frågan är om de som ropade på hjälp har utvecklats av ditt tillvägagångssätt här?

 

Eller blir det så att när problem dyker upp igen så kommer medarbetarna förvänta sig att du återigen har lösningen?

 

 

Den agerande ledaren

 

Du kavlar upp ärmarna och löser situationen själv.

 

Du vägleder ingen genom processen för då tar det för lång tid. Du får det gjort snabbt och smidigt.

 

Känner du igen dig? Dina medarbetare har ett problem, du går in och tar över och löser situationen.

 

Frågan är hur stor blir dina medarbetares utveckling under ett sådan ledarskap?

 

Riskerar du att bli utbränd av att alltid ta över problemen?

 

 

Den avvaktande ledaren

 

Du gör dig själv otillgänglig på ett eller annat sätt. Du förväntar dig att medarbetarna ska lösa det.

 

Du utgår ifrån att medarbetarna löser det och det är det svaret du ger när de frågar dig om hjälp. 

 

Genom att göra dig själv otillgänglig eller säga till personen att ”du löser det” betyder förstås inte att du struntar i dina medarbetare.

 

Men om du enbart använder dig av den här ledarskapsstilen så är risken att det uppfattas så.

 

Vilka fördelar kan vi finna i det här ledarskapet?

 

Har du ett mönster där du gör dig själv otillgänglig?

 

Den coachande ledaren.

 

Ledaren som har det coachande förhållningssättet förespråkar utveckling och delaktighet.

 

Du ställer kraftfulla frågor som ska få dina medarbetare att hitta lösningen på problemet.

 

Genom kraftfulla frågor så utvecklas de och kommer till insikt om vad de behöver göra för att lösa problemet.

 

Vilka fördelar har den här ledarskapsstilen? Finns det några nackdelar?

 

 

Flexibilitet skapar framgångsrika ledare

 

 

Alla ledare har sin stil och sitt tillvägagångssätt när det kommer till att leda andra.

 

Som du förstår så har vi inte endast en ledarskapsstil som vi använder hela tiden.

 

Vi skiftar mellan olika stilar beroende på vilka situationer och individer vi har att göra med.

 

De mest framgångsrika ledarna lyckas möta individer på deras nivå och med den ledarskapsstil som passar individen bäst.

 

Många av oss går ofta tillbaka till den typen av ledarstil vi känner oss mest bekväma i.

 

Även om det innebär att just den ledarskapsstilen inte är optimal just då.

 

Varför är vi trygga i just den ledarskapsstilen?

 

Det kan vara så att vi har blivit utbildade i den ledarskapsstilen eller att det är våra egna erfarenheter som tidigare har givit oss resultat.

 

Erfarenheter som krävde en viss typ av ledarstil som vi sedan behållit.

 

Problemet kan bli när nya situationer uppstår som kräver en helt annan typ av ledarstil.

 

Detta resulterar i att vi inte lyckas lösa eller hantera den situationen.

 

Det blir lite som det klyschiga talesättet ”den som endast har en hammare tenderar att se alla problem som spikar”.

 

Vår förmåga att anpassa oss och vara flexibla i vår ledarskapsstil och kommunikation kommer resultera i att vi lyckas nå fler individer och grupper.

 

 

Hur ska jag börja med att utveckla mitt coachande förhållningssätt?

 

 

Vår vilja att förbättra vårt ledarskap behöver börja med att vi blir medvetna om att det finns flera olika typer av ledarskapsstilar.

 

Vi behöver skapa självmedvetenhet kring vilken typ av ledare vi är och när vi skall vara den typen av ledare.

 

Genom insikterna om vårt ledarskap så lär vi oss vilken stil som kan gynna oss och våra medarbetare bäst.

 

För att få ett mer coachande förhållningssätt så  kan du börja med att göra denna övning  där syftet är att komma till fler insikter. 

 

 

ÖVNING

Sätt dig ner med papper och penna.. 

 

 

Svara på dessa kraftfulla frågor och skriv ner dina svar så att du får en tydlig överblick över dina insikter.

 

  • På vilket sätt leder jag andra?

 

  • Vilka styrkor har jag inom mitt ledarskap?

 

  • Vilka egenskaper vill jag förbättra?

 

  • På vilka sätt kan jag utveckla mig själv i de andra ledarskapsstilarna för att kunna nå ut till fler?

 

  • Hur är jag när jag är effektiv i mitt ledarskap?

 

Vad har blivit tydligt för dig gällande ditt ledarskap? Vilka insikter kom du fram till?

 

 

 

För att leda andra behöver vi först leda oss själva 

 

 

 

Ledarskap börjar alltid med oss själva, om vi misslyckas med att leda oss själva så kommer vi aldrig kunna leda andra.

 

Om vi inte är inspirerade så kan vi inte inspirera andra.

 

Om min kommunikation till mig själv är begränsad, så kommer även min kommunikation till andra att begränsas.

 

Vi måste bli medvetna om att det börjar med att leda oss själva innan vi börjar leda andra.

 

Om vi försummar den här viktiga insikten så kommer detta att genomsyra vårt ledarskap och vår inflytande kommer då svikta.

 

Testa dig fram

 

Nu när vi känner till dessa olika ledarskapsstilar så behöver vi reflektera över vilken stil vi leder med.

 

Genom att vi blir självmedvetna och kommer till insikt om oss själva så kan vi se vilka styrkor vi har och vilka egenskaper vi behöver förbättra.

 

Våga testa en annan ledarskapsstil nu när du skall leda andra.

 

Genom att testa på en ny ledarskapsstil så får du tillgång till ytterligare en stil när behovet uppstår.