Så här blir du bättre på konflikter

augusti 9, 2020

Som ledare behöver du ha förmågan att kunna hantera konflikter.

 

Även om din kommunikation är väldigt bra så behöver du även lära dig att alltid kunna se konflikter ur andras perspektiv.

 

Genom att du ser på konflikter ur andras perspektiv så får du en inblick i hur de tänker.

Och därifrån kunna möta de där de är för att hitta lösningen.

 

Duktiga medarbetare som känner sig tvungna att gå vidare för att de har haft en konflikt med sin ledare förekommer ofta.

Ibland kan det vara den bästa lösningen att vissa medarbetare söker sig vidare.

 

Men ofta så skulle vi ha kunnat agera annorlunda och på så sätt kunnat behålla den duktiga individen.

 

 

Vilka är fördelarna om du som ledare blir bättre på att se saker ur andras perspektiv?

 

  • Leder till färre konflikter

 

  • Större förståelse för dina medarbetare
  • Skapar tydlighet för ditt beslutsfattande

 

  • Skapar insikter

 

 

Perceptuell Position

 

En av de bästa övningarna som vi kan göra för att förbättra vår förmåga att se konflikter ur andras perspektiv kallas för Perceptuell Position.

 

Vi kommer att dyka rätt in i övningen så att du kan komma igång med den så fort som möjligt.

 

Det som är bra är att du kan göra övningen ensam och vart du än är.

 

Du kan göra den genom att du fysisk rör dig i rummet.

 

Men du kan också göra den mentalt, dock rekommenderar jag att man gör den och rör sig samtidigt.

 

Genom att kroppen också rör sig och byter position så förenklar det för hjärnan att se konflikten ur någon annans perspektiv.

 

 

Övning

 

För att göra övningen enklare att förstå så säger vi att du och Pelle har en konflikt.

 

I rummet du är i så markerar du tre positioner som du ska ställa dig i.

 

1. Ditt perspektiv (hur du såg och kände gällande konflikten).

 

2. Pelles perspektiv (hur Pelle såg och kände gällande konflikten).

 

3. Helikopter perspektiv (mentalt flyger vi upp i luften och ser på konflikten mellan dig och Pelle, utan några känslor kopplade till situationen).

 

Detta för att ge oss distans vilket leder till att vi kan koppla på frontalloben mer.

 

Då kan vi resonera och analysera bättre.

 

Nu har vi tre platser i rummet, lägg gärna en lapp på varje plats där det står ex. Du, personen som du är i konflikt med och helikopter. 

 

Då blir det enklare för hjärnan att urskilja de tre perspektiven.

 

I det här exemplet har vi Du, Pelle och helikopterpositionen.

 

Lapparna ska ligga i en triangel med ungefär två meters mellanrum.

 

Detta för att förtydliga ännu mer för hjärnan när du ”går” in i ett annat perspektiv.

 

Och ha kroppen alltid vänd mot utrymmet innan för dessa tre lappar, alltså i mitten av triangeln.

 

 

Första varvet mellan de tre positionerna

 

 

  • Nu börjar du se på konflikten ur ditt perspektiv. När du mentalt ser på konflikten så lägger du märke till vad du ser, hör och känner under konflikten.

 

  • Sen ställer du dig på Pelles position och tittar på konflikten ur hans perspektiv. Även här ska du lägga märke till vad Pelle ser, hör och känner.

 

  • Till sist ställer du dig på Helikopter positionen. Du ser på konflikten där borta mellan dig själv och Pelle. Vilka resurser behöver du för att hantera konflikten bättre? Vi säger att du behöver vara mer lyssnande.

 

Nu ska du gå ett varv till fast då har du med dig den viktiga resursen (att vara mer lyssnande) in i varje position.

 

  • Ställ dig i ditt perspektiv igen och titta på konflikten. Nu ser du dig själv precis som förut fast du lyssnar bättre på vad Pelle har att säga. Lägg märke till vad du ser, hör och känner nu.

 

  • Sen ställer du dig på Pelles plats och tittar på konflikten. Men nu är du lyssnande under konflikten. På vilket sätt känns det annorlunda för Pelle nu? Hur ändras Pelles perspektiv och känslor när du var så lyssnande under konflikten?

 

  • Till sist ställer du dig i helikopterpositionen igen. Du ser dig själv och Pelle därborta, konflikten är samma fast du är mer lyssnande. På vilket sätt kan du se att det är annorlunda nu än förra gången du var i helikopterpositionen? Verkar du och Pelle mer tillmötesgående? Försöker ni hitta en gemensam lösning till konflikten?

 

 

Insikterna som är nyckeln

 

Är man inte riktigt nöjd efter andra varvet så lägger man till fler resurser och varv. 

 

Nu när du är färdig med övningen så reflektera över vilka insikter du kom fram till.

 

Skriv ner dina insikter så att det blir tydligare och mer konkret för dig gällande vad du behöver utveckla för att hantera liknande konflikter i framtiden.

 

Kan det även vara så att du nu har lagt märke till att du kanske behöver ta ytterligare ett snack med Pelle? Fast med en helt annan inställning?